Bureau Brandeis

Bureau Brandeis is een litigation kantoor. Dat betekent dat wij veel procederen, met een voorliefde voor complexe principiële en internationale zaken. bureau Brandeis kent daarbij een aantal specialismen, zoals Corporate Litigation, Mededingingsrecht (bijvoorbeeld kartelschadeprocedures), Mediarecht (met vaak principiële zaken over het auteursrecht of de Mediawet) en Financial Services Ligitation. Wij acteren daarbij op het hoogste niveau, zoals de Hoge Raad, de Raad van State, het Hof van Justitie, het Europese Hof voor de rechten van de mens en internationale arbitrage tribunalen.

Stage lopen bij Bureau Brandeis? Check de website voor meer informatie!